Anton Nielsen

Om forfatteren Anton Nielsen (1873 - ??) og hans forfatterskab skrevet af mag art Lisbeth Askjær-Larsen.

Anton Nielsen blev født i Store Heddinge d. 29/8 - 1873 som søn af graver Peter Nielsen og Kirsten Hermansen. Han var ugift.

Efter overstået sygdom i 1890'erne rejste Anton Nielsen flere gange til Amerika som steward på 'Hellig Olaf' og med en tysk parketbåd 'Assunction' til Argentina, Uruguay, De kanariske Øer, Spanien o. a. lande.

Han modtog i 1923 og 1941 det Raben Lewetzauske legat og i 1925 Astrid Goldschmidts forfatterlegat.

Fra 1931 kom han på finansloven.

Hans forfatterskab omfattende følgende værker :

'Den danske Landsby', digte, 1921
'Den lille By', digte, 1922
'Fra Storbyen', digte, 1922
'Bakkegaarden', digte, 1923
'Mellem røde Tage', digte, 1923
'Cello', digte, 1924
'Orgeltoner', digte, 1924
'Provinsbørn', fortælling, 1925
'Den vidunderlige Salve', fortælling, 1926
'Klokketaarnets Aand', fortælling, 1927
'Napoleon den lille', roman, 1927
'Grevskabet Bjørnsholm', roman, 1928
'Skumringssange', digte, 1928
'Den gamle Købmandsgaard', digte, 1929
'Den sidste Maskerade', digte, 1929
'Sange fra Slummen', digte, 1930
'Hotel Mortis', digte, 1931
'Den lange Rejse', roman, 1932
'Livets Skole', skuespil, 1934
'I Skumringens Time', digte, 1940
'To Haver', digte, 1941
'De mystiske Gæster', roman, 1944