Christian Richardt

Om forfatteren til Stevns-sangen Christian Richardt (1831 - 1892) og hans forfatterskab skrevet af mag art Lisbeth Askjær-Larsen

Digteren og præsten Christian Richardt var født i 1831 og blev teolog i 1857. I 1865 blev han gift med en datter af sin rektor fra Christianshavns Borger-dydsskole, Martin Hammerich, der igennem sit ægteskab med Anna Mathea Aagaard overtog godset Iselingen ved Vordingborg i 1867, og det sted blev et af den danske litteraturs sidste hjemsteder.

I julen 1860 udsendte Christian Richardt sin første digtsamling 'Smaadigte'. I 1864 fulgte 'Nyere Digte', der indeholdt trøstende digte til den danske befolk-ning efter tabet af Sønderjylland samme år. I 1868 fulgte 'Texter og Toner', i 1874 'Billeder og Sange' og i 1878 'Halvhundrede Digte'. Chr. Richardts sam-lede lyriske digtning er udgivet i 3 bind. Derudover har han affattet et sang-spil 'Declarationen', en operatekst 'Drot og Marsk' og en digtkreds 'Vort Land'.

Christian Richardts digtning er efterromantik. Han var meget musikalsk, og mange af hans digte er meget sangbare. Igennem hans forfatterskab kan man ikke spore nogen egentlig udvikling. Han vedblev med at være den samme livet igennem.

I 1864 var han blevet teater- og musikanmelder ved Dagbladet og i 1866 forstander for Tune Højskole. Derefter blev han præst, først i Store Heddinge, senere i Ørsted på Fyn og til sidst i Vemmetofte, hvor han døde i 1892.

Fra tiden på Stevns, hvor han fungerede som kapellan ved Store Heddinge Kirke og præst ved Højerup Kirke fra 1872 - 1876, stammer digtet 'Stevns-sangen', som den nu afdøde organist og kantor ved Store Heddinge Kirke Kristian Weinholt Petersen har sat melodi til.

Selskabet Højeruplund rejste i 1913 et mindesmærke for digteren og præsten Christian Richardt for at markere hans tilknytning til egnen. Det var Niels Lar-sen Stevns, der blev sat til at udføre denne opgave, og han hentede motiver-ne til mindesmærket fra Chr. Richardts digte 'Tornerose' og 'Vasen'.

Christian Richardt blev ikke begravet på Stevns, men på Ørslev Kirkegård i nærheden af Vordingborg, hvor slægten fra Iselingen er stedt til hvile.

Digtet 'Stevns-sangen' er Christian Richardts hyldest til Stevns. Det synges ved den årlige sang- og musikaften i Højerup gamle Kirke, der traditionelt afholdes den anden tirsdag i august.