Som låner ved Stevns Bibliotekerne har du fri adgang til en række digitale tjenester som e-bøger, lydbøger, magasiner, temasider og film.

​De fleste tjenester kan bruges hjemmefra. For nogle af dem kræves, at du er bosat i Stevns Kommune, er indmeldt som låner på biblioteket og har en pinkode.

Tjenesterne eReolen, eReolen Global og Filmstriben er som udgangspunkt ikke til undervisningsbrug for skolerne.