Det store skred på Stevns Klint fredag den 16. marts 1928

Dette stod skrevet i Stevns Avis den 16. marts 1928:

Luftbillede af det store skred

 

Højerup Kirke styrtet ned i morges. Det største skred ved Stevns Klint i mands minde

Hvad der var frygtet, men ikke ventet, skete i morges Højerup Kirkes kor er styrtet ned.

To fiskere, der lå på Søen, hørte en knagen og et brag; de så mod kirken og så de høje træer langsomt hælde ud over vandet, en mægtig revne åbnede sig og ca. 200 alen af klint og kirkegård gled i dybet medtagende kirkens kor. En mægtig støvsky rejste sig, og da den var trukket bort sås det, at kirken var som skåret over med en kniv og kordøren stod nøjagtig på klintens rand.

Det var et syn, som det kun er få mennesker forundt at se. Den gamle kirke har selv talt med i striden om dens bevarelse eller ikke.

Altertavlen reddet

Det er lykkedes at finde det meste af altertavlen i sønderet, men dog så god tilstand, at den lader sig restaurere. Døbefonden var på nippet til at gå med, men er reddet. Alterdugen blev ligeledes fundet. Gennem kordøren ser man lige ud over søen, og i det smukke stille solskinsvejr var det af en ejendommelig virkning at stå i den århundrede gamle kirke og se den spådom gå i opfyldelse, som har været profeteret så længe.

En naturlig bølgebryder

Har dannet sig af de nedstyrtede masser, der efter et løst skøn drejer sig om ca. 15.000 m3.

De smukke gamle træer ligger henslængt ved klintens fod. Man føler sig lille overfor de kræfter, der her har været i bevægelse, og dog er det kun frost og vand, der har forårsaget dette mægtige skred. Et stort held er det, at man ikke havde begyndt arbejdet på at bevare kirken ved afsavning eller lign, thi da var sikkert menneskeliv gået tabt.

Skredet er ca. 200 alen langt, og ved kirken har det taget 10 – 12 alen og har derfor også revet en halv snes gravsteder med, deriblandt to svenske søfolk, der forulykkede for ca. 16 – 17 år siden, og som havet således tager tilbage, da de nu fuldstændig er begravede under nedstyrtede masser.

Kirken bør nu bevares

Som kirken står nu, synes det at være overkommeligt at sikre dens beståen, og bliver der intet gjort nu, er det måske kun et spørgsmål om uger, når hele gavlen også styrter ned. Og dette må ikke ske.

Vil staten ikke gøre noget derfor, må det private initiativ tage fat og søge at løse opgaven. Den gamle kirke må ikke gå til grunde.

Hele formiddagen har der været stærk tilstrømning af folk fra by og egn. Fra København kom allerede kl. 8½ flere flyvemaskiner med københavnske pressemænd, der fotograferede skredet.