Faglitteratur og lokalhistorie om Stevns

Liste med et udvalg af faglitteratur og lokalhistorie om Stevns

Du kan finde mange flere henvisninger til Stevns' lokalhistorie i disse to bøger: 
'Stevns Herred. En bibliografi 1700-1973', udarbejdet af Hans Michelsen og Henning P. Nielsen. 234 s., Danmarks Biblioteksskole 1975. 
Schjønning, Else: Roskilde Amt. Dansk Lokalbibliografi, 1979.

Hvis du søger oplysninger om Stevns og stevnsboere, vil Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Vallø Lokalhistoriske Arkiv og Østsjællands Museum også kunne hjælpe dig.

Listen er udarbejdet af mag.art. Lisbeth Askjær-Larsen

Litteraturliste

Abildgaard, Søren: 'Beskrivelse over  Stevns Klint og dens naturlige Mærkværdigheder', København, 1759.

Antoniewitz, Marianne: 'Vallø Gods og dets ejere indtil 1461', København, 1956.

Arctander, H.: 'Erindringer fra Storehedinge', u.a.

'Bogen om Strøby og Strøby Egede', Strøby Borgerforening og Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, 1995.

Brasch, Chr. H.: 'Vemmetoftes Historie', bd. 1,2,3  (1859-1863).

Brovst, Bjarne Nielsen: 'Martin A. Hansen og Stevns'; Kirkerejserne 1948-52, Poul Kristensen, 1987.

Bruun, Daniel: 'Præstø Amt', Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, 1921.

'Byen før; middelalderens købstæder i Storstrøms Amt', Storstrøms-amtets museumsråd, Næstved, 1988.

Christoffersen, Svend: 'Varpelevbilleder', Lokalhistorisk Arkiv for Vallø Kommune, 1988.

'Danmarks Kirker', Bind 6,: Præstø Amt, 1933 - 35, 2 bind.

'Danske Slægtsgaarde', 1. Hæfte: Frøslev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, v. Wilhelm von Antoniewitz, udg. af Slægtsgaardsselskabet, København N., u.a.

'Danske slotte og herregårde' Bd. 4: Midtsjælland, under redaktion af Aage Roussell. 2. udgave, Hassing, 1964.

Dinsen, Børge: 'Store-Heddinge Handelsstandsforening gennem hundrede år', 1978.

Dinsen, Børge: 'Store-Heddinge Rotary Klub gennem 25 år', 1980.

'En god og fornøjelig dag: om en cykeltur til Stevns omkring år 1900', Næstved: Amtscentralen for Undervisningsmidler/Stevns Museum, 1983.

Ellekilde, Hans: 'Ellekongen i Stevns'. Særtryk af Danske Studier, 1929.

Ellekilde, Hans: 'Hvor ligger Heibergs Elverhøj?' Særtryk af artikel i Holte Juleblad, 12. årgang, 1933.

'Enderslev Sogns Historie', samlet ved sognepræst Broberg. (Tidl. trykt i Sjællandske Årbøger), Hårlev, Lokalhistorisk Arkiv for Vallø Kommune, 1984.

Enevig, Inga: 'I Brugsens gård og på bryggeriet; barn og lillepige i Store Heddinge', Foreningen Danmarks Folkeminder, Kbh., 2001.

'Eventyr og sagn fra Valløby', nedskrevet af Louise Sadolin; tegninger af Ebbe Sadolin, Naver, 1941.

'Filmen og Storehedinge Biograf gennem 25 år', 1932.

'Gjorslev anno 1396. Middelalderfestival 26. og 27. Juni 1999'. (Video)

Gunnersø, A.: 'Valløby Kirke', Eget Forlag, 1971.

Hansen, Flemming Hart:'Stiftslægeembedet i Vallø 1789-1989'.

Hansen, Poul: 'Fuglene synger i slotsparken', Gyldendal, 1943.

Hartmann, Godfred: 'Der er nok at se til: fra Kongens Have til Vallø Slotspark', Gyldendal, 1990.

Hermansen, Victor: 'Store Heddinge Kirke', Nationalmuseets 'Blå Bøger', 1937.

Hess, C.: 'Kridtstenshusene på Stevns'. Særtryk af årbogen 'Folk og Kultur', 1972.

Jakobsen, Gunnar: 'Danske forfattere, Martin A. Hansen', Gad, 1967.

Jensen, Agnete i samarbejde med Knud Rasmussen og Carsten Niss: 'Husker Du-en skole og dens landsby', Amtscentret for undervisning, Storstrøms Amt, Næstved, 1998.

Jensen, Agnete: 'Højerup gamle Kirke', Historisk Samfund for Præstø Amt, 1987.

Jensen, Agnete i samarbejde med Nils Hartmann og Henning Poulsen: 'Rytterskole og Kirke', Amtscentralen for undervisning, Næstved, 1985.

Jensen, Agnete: 'Sagn og overtro fra Stevns', Stevns Museum, 1986.

Jensen, Agnete: 'Tillæg til Sagn og overtro fra Stevns', Stevns Museum,  1987.

Jensen, Axel P.: 'Haarlev Andelsmejeri gennem 75 Aar. 1884 - september 1959'. Med efterskrift af Ragnhild Jensen, 1959.

Jensen, Axel P.: 'Haarlev og Himlingøje sogne. Træk af sognenes historie', Forfatterens forlag, Haarlev, 1951.

Jensen, Chr. Axel: "Gjorslev. Roskildebispens Borg på Stevns og dens Bygningshistorie", 1924.

Jensen, Jens Herluf: 'Landsbyer på Stevns-før og nu', bd. 1-4', 1982  - 1986.

Jensen, Jens Herluf: 'Trines Hus-om almue og kvindeliv fra omkring år 1900', Amtscentralen i Næstved, 1988.

Jessen, Johs. C.: 'Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830',  tr. 1950.

Jensen, Niels.: 'Sydøstsjællandske jernbaner', J. Fr. Clausen, 1979.

Knudsen, Gunnar: 'Peder Hansen Resens Atlas Danicus II, F-J: Syd-sjælland', G. E. C. Gads Forlag, København, 1935.

Kornerup, J.: 'Store Heddinge Kirkes Alder og tidligere Form', 1867.

Larsen, Jens Erik: 'Cykelruter i Storstrøms Amt', 2001.

Lauring, Palle: 'Sjælland', Forlaget Forum, København, 1980.

Lund Hansen, Ulla og Helge Nielsen: 'En ny Himlingøjegrav', Nationalmuseets Arbejdsmark, 1987.

Løffler, J. B.: 'Kirkerne i Lillehedinge og Karise'. Særtryk af Aarbog  for nordisk Oldkundskab og Historie, 1844, tr. 1895.

'Martin A. Hansen. Forfatter, historiker, billedkunstner'. Udarbejdet af Steffen Rasmussen, Agnete Jensen og Poul Lund Jensen. Materialet består af bog+diasserie+lydbånd, Amtscentralen i Næstved, 1991.

'Magleby'. Om Kirken og dens præster, 1944.

Milthers, V.: 'Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark', 1908.

'Minder fra besættelsen', Østsjællands Museer, 1995.

'Minder om besættelsen og befrielsen på Stevns 9. April - 5. Maj 1945',  Stevns Museum, 1985.

'Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster', 1985.

Møller, Niels: 'Fra Stevns til Møn'. Særtryk af 'Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere', Bd. 2, 1893.

Møller, Valdemar: 'Fra svundne dage'. Et tidsbillede fra Haarlev-Himlingøje Sogne, Da Haarlev Bysmed var i København, Haase, 1930-31. Bd. 1.

Nielsen, Holger: 'Gårdene i Sigerslev 1799-1984',  udg. 1984.

Nielsen, K. Brünnich: 'Brachiopoderne i Danmarks Kridtaflejringer', 1909.

Nielsen, Kristen: 'Slægten på Espemosegård i Lund i mange forgreninger, 1970. Slægtsbog om tiden 1721-1970.

Norling-Christensen, Hans: 'Jærnaldergravpladsen ved Himlingøje', Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1951.

Nyord, Per: 'Kronprinsesse Louises Børnely. Storehedinge Børnehave. 
Egestræde Børnehave. 1876-1976', udg. 1976.

Nørgaard, Peer og Jensen, Jens Herluf: 'Ture på Stevns', Amtscentralen Næstved,  1994.

Pedersen, Anna: 'Fra bondestue og stegers'. Optegnelser fra Stevns og Bjeverskov Herreder, Ejnar Munksgaard, København, 1944.

Pedersen, Anna: 'Højtid og gæstebud'. Optegnelser fra Stevns og Bjeverskov Herreder, J. H. Schultz' Forlag, København, 1960.

Pedersen, Anna: 'I Såtid og Høst'. Optegnelser fra Stevns og Bjeverskov Herreder, Ejnar Munksgaard, København, 1950.

Petersen, Anders: 'Vallø og Omegn: en historisk skildring', Gad, 1877.

Poulsen, Henning: 'Værd at vide om Stevns Klint', 1985.

Poulsen, Henning og Pedersen, Jan: 'Natur og mennesker ved Gjorslev
Bøgeskov', Stevns Museumsforening, 1996.

Resen, Peder Hansen: 'Atlas Danicus', 1935.

'Sjælland skildret af danske forfattere', en antologi, red. af Ole Larsen, 1967.

Skar,  Marius C. : 'Stevns Klint og Højerup Kirke', 1929. 

Sorterup, Erik.: 'Vallø Kongelige Frøkenstifts Retsforhold', Munksgaard, 1939.

'St. Taarnbye: en appetitvækker til studier i St. Taarnby historie'; redaktion Jytte Sørensen; illustrationer Robert Kosta, Lokalhistorisk  Arkiv for Vallø Kommune, 1986.

'Stevns', udg. af Stevns Turistforening, 1927.

Stevns før og nu', bd. 1 - 10, Stevns lokalhistoriske Arkiv,  
1999-2008.

'Stevns Gravhøje i Sagnoverleveringen' af  Inger Margrethe Boberg. 
Særtryk af Danske Studier, 1931.

'Stevns Herred'. En bibliografi 1700-1973, v. Hans Michelsen og 
Henning P. Nielsen, Danmarks Biblioteksskole, 1975.

Stevns Hjemstavnsforening: 'Jubilæumsskrift' i anledning af 25 års  
jubilæet d. 26/11-1972".

'Stevns Klint', red. af Henning Poulsen,  Stevns Museum, 1979.

'Stevns Klint og Faxe Bakke'. Særtryk af Danmark, 4. Årg. 1944.

'Stevns klints geologi' af Søren Floris, Stevns Museum, 1992.

'Stevns Museum i 75 år' 1922-1997.

Stevns Museum: 'Bye-Lov og -Vedtægt', 1988.

Stevns Museum: 'Vejleder'. En guide.

Stevns Ungdomsskoles årsskrift: 'Stevnsbogen'.

Stevns Turistforening: 'Besøg det skønne og sagnrige Stevns', 1927.

'Stevns Valgmenigheds Kirke 1887-1987', udg. 1987.

'100 år på Stevns', udg. af Bikuben, 1972.

'Store Heddinge før og nu', hæfte 1-6, Stevns lokalhistoriske Arkiv, 
1993-1998.

'Store-Heddinge og byens historie'. Tillæg til 'Stevns Avis', januar 1941.

'Store Heddinge 550 års købstadsjubilæum', v.  Ida Kozmér, 1999.

'Sydøstsjælland". Ferielandet', red. af Richard Madsen, Lokal historisk
Forlag, 1947.

Sørensen, Jytte: 'Mordet i Varpelev. Henrettelsen på Lammehøj 1852-
1853', Lokalhistorisk Arkiv, Vallø Kommune, 1990.

Sørensen, Jytte: 'Strøby; baggrund, udvikling og skæbner i 17-1800  tal-
let', 1993.

Sørensen, Jytte: 'Vallø Kommune. Glimt fra 1970-1995', Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 1995.

Thaulow, Th.: 'Vallø Stift 1888-1938, København, 1938.

Trap, J. P.: 'Danmark', 5. Udgave, red. af Niels Nielsen, Peter Skautrup 
og  Povl Engelstoft, Præstø Amt, bind IV,1.

'Vallø: historien om et slot og dets ejere, dets skæbne og funktion fra middelalder til nutid og fremtid: et kvindehus gennem 250 år', under redaktion af Sys Hartman, Vallø Stift, Gyldendal, 1988.

'Vallø rundt', Kulturhistorisk Vejviser, Køge Museum, 1993.

Visby, Carl Holger: 'Stevns i ældre og nyere Tid', Stevns Avis, 1862.
(Red. af bogtrykker  Siegfried Olsen).

Wad, Gustav Ludvig: 'Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaarsdagen for Oprettelsen af Det Adelige Stift Vallø. 14. maj 1738 - 14. maj 1888', Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri, 1888.

Weinwich, N. H.: 'Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i 
Siælland" (1798) og "Historiske Efterretninger om Stevns Herred'(Orig. 
udg. 1776).

Wivel, Ole: 'Martin A. Hansen'/tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen, Gyldendal, 1967-69. 2 bd.

Wilcke, B.: 'Østbanen 1879-1979', Danske Jernbane-Klub, 1979.

'Østsjælland: et gammelt folk møder en ny tid: med personalhistoriske oplysninger, Kirkeskov, 1968 -

'Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt' (1912-2001). 
 

For læsere med særlig interesse for den stevnske dialekt skal det nævnes, at der findes en disputats om  Strøby-dialekten af  Inger Ejskjær : "Fonemsystemet i østsjællandsk", Kbh., 1970