Skønlitteratur om Stevns

Litteraturliste med et udvalg af skønlitteratur om Stevns og skønlitteratur skrevet af forfattere med tilknytning til Stevns.

Listen er udarbejdet af af mag.art. Lisbeth Askjær-Larsen

Litteraturliste 

Andersen, H. C.: 'Elverhøj' (eventyr) fra 'Eventyr og historier', Gyldendal, 1957, bd. II, s. 96.
Andersen, H. C.: 'Dagbøger 1836-1844', København, 1973, s. 281.
Arnoldi, Carl Christian:  'Også et liv', erindringer, Poul Kristensens forlag, 1996.
Askjær-Larsen, Lisbeth: 'Stevns-mit fædreland' (essay),  opr. trykt i 'Stevnsbladet'.       
Buck, Viggo:  'Stevnssang' (et digt), trykt i 'Stevns før og nu', bd. II, s. 109.  
Etlar, Carit: 'Dronningens Vagtmester', Jespersen og Pios Forlag, 1933.       
Fink-Jensen, Jens: 'Verden i et øje', (digte), forlaget Hekla, 1981.
Fink-Jensen, Jens: 'Sorgrejser", (digte), forlaget Hekla, 1982.
Friis, Valdemar: "Store Heddingesang',  trykt i 'Store Heddinge før og nu', Stevns Lokalhistoriske Arkiv hæfte II,1994. 
Hansen, Martin A.: 'Tirad' fra novellesamlingen 'Høstgildet og andre fortællinger' , Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1972, s. 156.
Hansen, Martin A.: 'Løgneren', Nordisk Forlag, 1992.
Hansen, Martin A.: 'Paradisæblerne' fra samlingen 'Manden fra jorden', Gyldendal, 1999.    
Hansen, Martin A. : 'Tanker i en skorsten',  Mindeudgave bd. 7, Gyldendal, 1961.
Hansen-Valløby, Hans: 'Fra hoveriets tid': fortælling fra Valløegnen, Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 1986.
Hansen-Valløby, Hans: 'De fredløses Julebesøg'. Marsk Stig Andersøns og Ranild Jonsøns Juletogt til Østsjælland 1287, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne, u.å.
Hansen-Valløby, Hans: 'Hofmesterinden: fruen til Højstrup', Hagerup, 1932.
Hansen-Valløby, Hans: 'Jul på Vallø i 1534', Et tidsbillede fra Grevens Fejde. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne, u.å.
Hansen-Valløby, Hans: 'Landsdommeren'. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne, u.å.
Hansen-Valløby, Hans: 'Morten Skovfoged'. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne, u.å.
Hansen-Valløby, Hans: 'Måneskinsjægerne'. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne, u.å.
Hansen-Valløby, Hans: 'Onde tider'. Pesten i Tessebølle. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder sogne. u.å.
Heiberg, Johan Ludvig: 'Elverhøj', Nordisk Bogforlag, 1978.
Ingemann, B. S.: 'Ved høje Stevns' (digt) fra 'Samlede Romanzer,
Sange og Eventyr', Reitzel, 1845, bd. 8.
Nielsen, Anton: 'Den lille By', (digte), Levin & Munksgaards Forlag, 
København, 1922.
Nielsen, Anton: 'Provinsbørn', Cai M. Woel, København, 1925.
Nielsen, Anton: 'Klokketaarnets Aand', Nyt nordisk Forlag, Arnold 
Busck, 1927.
Nielsen, Dagmar: 'Tvillinger, tårer og tusindfryd', Hernov,  1977.    
Nielsen, Dagmar: 'Dage under et stråtag', Hernov, 1979.
Nielsen, Dagmar: 'Kald mig kun en tåbe' Hernov, 1983.
Nielsen, Dagmar: 'Græsset på min grønne vej', Hernov, 1984.
Nielsen, Dagmar: 'Regnbuen over min køkkendør' Hernov, 1989.
Nielsen, Niels E.: 'Dagen med smil og tårer', Hernov, 1956.
Nielsen, Niels E.: 'Torden og grønne skove',  Hernov, 1961.
Nørup-Nielsen, Marius: 'Karakteristikon', digte, Samleren, 2001.
Richardt, Christian: 'Stevnssangen' fra 'Halvthundrede Digte', 1878.
Sønderby, Knud: 'Hængebøgen' fra 'Samlede Essays', Gyldendal, 
1961, s. 193..
Thomsen, Søren Ulrik: 'Vejen mellem to skoler' (artikel) fra bogen
'Min skolevej', Vindrose/Borgen, 1989, s. 11-21.