Ældre

Ældreområdet - et fokusområde for Stevns Bibliotekerne.

I de kommende år bliver ældre en større andel af befolkningen, og vi bliver generelt ældre. Dette gælder også på Stevns, hvorfor ældreområdet er et særligt fokusområde for Stevns Bibliotekerne.

Til kamp mod ensomhed

Undersøgelser viser endvidere, at ensomheden blandt ældre er stigende.

Folkebibliotekernes materialer kan bruges i kampen mod ensomhed, hvorfor vi lægger os ekstra i selen for at få formidlet vores materialer ud til dér hvor de ældre er.

Et eksempel på dette er vores betjening af plejecentre – én gang om måneden kommer Stevns Bibliotekerne ud på plejecentrene for at formidle materialerne direkte til de ældre, som ikke længere kan komme på biblioteket. Derudover er et særligt fokusområde at hjælpe aktiveringsmedarbejderne på plejecentrene til også at kunne bruge bibliotekernes digitale materialer.

Vi løfter i flok mod demens

Demens lader til at være den nye folkesygdom som rammer primært ældre. Vi har derfor haft stort fokus på indkøb og formidling af vores materialer som omhandler demens, eller som kan benyttes i demensbehandling (musik, billede og fagbøger).

Vi fokuserer på at indgå i relevante samarbejder med Sundhed & Omsorg samt Stevns Kommunes demensrådgiver ud fra devisen: Er vi flere der løfter i flok, kan vi nå flere borgere med behov for hjælp - og vi kan tilsammen yde en bedre hjælp.

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for at høre mere om Stevns bibliotekernes indsats inden for ældreområdet, kan du kontakte Biblioteksleder May-Britt Diechmann – maybritd@stevns.dk – 21 15 69 85.