Finn Thorshøj på Stevns Litteraturfestival

Specialist i dansk skolehistorie.

Finn Thorshøj (født 1948).

Oprindelig uddannet fotograf, siden suppleret med lærereksamen fra KDAS og bifagseksamen i historie fra Københavns Universitet. For nogle år siden pensioneret efter 40 års virke som lærer i folkeskolen m.m. og en række kurser især på Lærerhøjskolen.

Forfatter til en lærerhenvendt bog om anvendelsen af IT i undervisningen samt forskellige artikler med lokalhistorisk indhold og en omfattende webside om dansk skolehistorie i 1700-tallet, www.thorshoj.dk.

Desuden forfatter til artikler og foredrag både om lokalhistoriske emner, men især om Frederik IVs rytterskoler, som også er emnet for en netop færdigskrevet bog.

Du kan møde Finn på litteraturfestivalen, hvor han har en stand.