Indskrænket åbningstid i Store Heddinge

07.07.23
Store Heddinge bibliotek lukker for en del af den ubetjente åbningstid i sommerferien.

Siden sommerferien holdt sit indtog, er biblioteket i Store Heddinge i stigende grad blevet brugt som opholdssted for unge i den ubetjente åbningstid. Biblioteket er for alle, men vi oplever desværre en uhensigtsmæssig adfærd fra en gruppe af unge, som ingen har glæde af. Derfor har Stevns Bibliotekerne nu besluttet, at forkorte åbningstiden i den resterende del af sommerferien, så den nu er:

Mandag til søndag 7.00-18.00.

Efter sommerferien vurderer vi situationen – herunder om vi kan vende tilbage til den hidtidige åbningstid.