""

Faktalink om coronavirus

19.03.20
Let tilgængelig oversigt over emnet.

På faktalink.dk kan du finde artikler om de fleste emner - og den kan med fordel bruges til undervisning og opgaver.

Nedenfor er der link til faktalink - og også link direkte til deres artikel om coronavirus.

Faktalink henvender sig til alle som vil vide mere om et emne. Som de selv skriver på deres side:

"Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

"Faktalink light" er en samling af artikler, som er lettere og kortere end de øvrige artikler.

Målgruppen er dels børn på mellemtrinet i skolen, dels dem som er seere på DR Ultra eller læser Børneavisen. Kort sagt alle videbegærlige og nysgerrige børn og unge der vil vide mere.

Sprogskolekursister kan også have glæde af artiklerne i Faktalink light på grund af det enkle sprog.

Men også andre brugere, der har behov for lettilgængelige artikler, kan læse med her. Det gælder læsesvage, og andre der har brug for at træne dansk.

Links: