""

Bliv klogere på din digitale kulturarv med eKurser.nu

15.01.21
Historisk interesseret? Slægtsforsker? Opgaveskriver? Se her.

eKurser.nu har netop tilføjet en række kurser om dansk Kulturarv.

Begrebet "Kulturarv" bruges som en fælles betegnelse for en række kulturelle elementer, som gør os i stand til at få en fælles erindring om fortiden. 

Kulturarvsstyrelsen, som er myndighed på området, definerer Kulturarv således: ”Den danske kulturarv omfatter alt, hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Det vil sige hele samfundsudviklingen frem til i dag."

Med andre ord:
Hvad enten du er historisk interesseret, har hovedet begravet i slægtsforskning eller måske jagter et 12-tal til den næste opgave eller eksamen - så er der hjælp at hente hos eKurser.nu.

Med serien af kulturarvs-kurser kan du bl.a. blive klogere på:

Arkiv for Dansk Litteratur

""

Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i fællesskab produceret denne litteraturhistoriske samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur. Portalen indeholder hele 73 forfatterportrætter skrevet af anerkendte eksperter.

Her kan du blive klogere på forfatterne, deres værker og samtid – eller du kan hente spændende viden, som sikrer et 12-tal i opgaveskrivningen.

 

Billedsamlingen

Få adgang til en utroligt spændende billedsamling, som omfatter mere end 330.000 indscannede fotografier, grafiske tryk og tegninger. Desuden indeholder samlingen kendte værker som f.eks. Flora Danica, der er digitalt tilgængelige via denne billeddatabase fra Det Kgl. Bibliotek.

Her kan du bl.a. blive klogere på historiske begivenheder eller finde guld til slægtsforskningen.

 

Naturvidenskabelige kilder

Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret naturvidenskabeligt kildemateriale fra H.C. Ørsted og Ole Rømer. Materialet giver et unikt indblik i deres arbejde og samtid, og spænder vidt og bredt fra omfattende brevkorrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere. Se bl.a. de håndskrevne notater med tilhørende billeder – og bliv klogere på de store danske videnskabsmænd.

En uvurderlig hjælp til opgaveskrivning og til den historieinteresserede.

 

Historiske kort på nettet

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står bag søgeportalen, der bl.a. fortæller hvordan Danmark så ud i gamle dage. Søgebasen indeholder digitaliserede kort over Danmark, der går helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Du får mulighed for at navigere i flere tusind historiske kort på nettet.

Kortene er en unik kilde til danmarkshistorien og er interessante for slægtsforskere og lokalhistorikere. Kortene fortæller ligeledes, hvordan naturen så ud i Danmark tilbage i tiden.

 

Mediestream

Mediestream indeholder millionvis af digitaliserede danske avissider langt tilbage i tiden. Mediestream er et oplagt sted at finde de helt rigtige kilder til f.eks. at dokumentere en tidsperiode.

En virkelig god datasamling, hvis du arbejder med en opgave i historie eller samfundsfag – eller hvis du har brug for en særlig historisk indsigt i en given periode.

 

Danmarks breve

Det Kongelige Bibliotek står bag digitaliseringen af 12.000 breve skrevet i perioden fra 1500-tallet og frem til 1930’erne. I søgebasen kan du finde breve skrevet i et bestemt geografisk område, ligesom du kan søge på udvalgte tidsperioder.

Her kan du finde spændende information til opgaveskrivning eller nyttig viden til den historieinteresserede.

ekurser.nu  er bibliotekernes online IT-kurser.

Rejsen begynder på – god fornøjelse.

Billedmaterialet er venligst udlånt af Det Kgl. Bibliotek.

Oprindelig skrevet af Randers Bibliotek.