Fri online adgang til seks millioner avissider

17.04.20
Det Kgl. Bibliotek tilbyder nu åben online adgang til 'de ejerløse aviser' på Mediestream.

Nu har du chancen for at finde dine forældres bryllupsannonce eller få afkræftet den 'gode' historie om snestormen i februar 1988, som din onkel plejer at fortælle til alle familiefesterne.

Mange folkebiblioteker har købt udvidet adgang til de såkaldt ejerløse aviser i Mediestream, som deres brugere har kunnet læse i via bibliotekernes computere. De sidste par uger har nedlukning p.g.a. coronakrisen gjort det umuligt at få adgang til at læse i de ca. 6,5 millioner avissider.

Det rettes der nu op på.

I et samarbejde med Copydan, Dansk Journalistforbund og Kulturministeriet åbner Det Kgl. Bibliotek nu for online adgang hjemmefra til 67 digitaliserede aviser udgivet i perioden 1921-2002 til alle danskere. Det drejer sig om bl.a. Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende, Fyns Venstreblad og mange andre. I alt mere end seks millioner avissider.Åbningen gælder så længe folkebibliotekerne er lukkede, dog mindst til 27. juni 2020.

Vi tilbyder desuden fri adgang til aviser udgivet før 1921, i alt ca. 6,5 millioner sider. Det betyder, at du nu har online adgang til at læse i ca. 13 millioner avissider hjemmefra. 

Vi håber, at rigtig mange borgere vil benytte sig af denne helt nye mulighed.Men som med så meget andet under coronakrisen er det uprøvet og helt enestående at åbne Mediestream Aviser for så mange potentielle samtidige brugere, og man er derfor opmærksomme på, at den tekniske kapacitet muligvis kan blive udfordret.

Link: