Besked via mail eller SMS

Du kan gratis modtage påmindelser på mail eller sms 3 dage før lånetiden udløber. Samt besked om at reserverede materialer er klar til afhentning.

I appen Biblioteket får du automatisk nedenstående beskeder. Hvis du ikke bruger appen, kan du få dem sådan her:

Sådan får du påmindelser:

Hvis du er tilmeldt som låner på Stevns Bibliotekerne, kan du få følgende meddelelser elektronisk:  

 • Besked om at en reserveret bog eller andet er klar til afhentning (reserveringsmeddelelse). Bemærk reserveringsnummeret – består altid af 4 tal.
   
 • Der er 3 dage til rettidig aflevering (påmindelse)
   
 • Hjemkaldelse 7 dage efter lånetidens udløb.

Det er dog altid dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres, f. eks. på Min konto. Uanset om du er tilmeldt ordningen, skal du betale gebyr for overskridelse af lånetiden.

Hvordan gør jeg?

 • For at få påmindelser skal du henvende dig til os på et af bibliotekerne, eller skrive til os.
   
 • Du kan få påmindelser på både mail og sms.
   

Kan jeg forny inden lånetiden udløber?

 • Når du får en påmindelse om lånetidens udløb, vil der være 3 dage, til lånetiden udløber. Derfor kan du nå at forny materialet inden afleveringsfristen, hvis der ikke er reserveringer på materialet. Vær opmærksom på, at vi af hensyn til jer lånere ikke sender SMS ud efter kl. 20 - så hvis du forsøger at forny efter da, vil svaret først komme næste dag.
   

Hvis teknikken svigter

 • Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en mail/sms fra biblioteket, eller din mail/sms fornyelse ikke går i gennem, fritager det ikke for gebyr ved for sen aflevering. Der er tale om en service og derfor skal du selv sørge for at tjekke din lånerstatus.
   

Hvorfor har jeg ikke fået nogen påmindelse?

 • Oftest skyldes det, at din mobil har været slukket i længere tid (fx under ferie) eller din mail-indbakke er fyldt. Har du fået ny mail-adresse eller mobilnummer, kan du ændre oplysningerne under Min konto. Det er dit eget ansvar, at disse ting er i orden.