Ældre

I de kommende år bliver ældre en større andel af befolkningen, og vi bliver generelt ældre. Undersøgelser viser endvidere, at ensomheden blandt ældre er stigende.

Vi vil derfor på Stevns Bibliotekerne give dette område særlig opmærksomhed i de kommende år. Det gælder f.eks. med hensyn til indkøb af materialer, da litteratur, musik, film og digitale medier bør kunne bruges som hjælper i denne sammenhæng - men også som mødested for ældre er bibliotekerne vigtige.