Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

59 artikler af Carsten Jensen, bragt i dagbladet Politiken fra september 2001 til nytåret 2004 og med et til lejligheden skrevet indledningsessay. Samme model som blev brugt i Oprøret mod tyngdeloven, 2001 der dækkede artikler fra perioden fra den 13. august 2000 til 16. september 2001. 11. september nåede altså med i den forrige samling, og en artikel med titlen "Hvor er krigen?", der med kun 12 dages afstand sætter begivenheden i perspektiv, er begyndelsen til den nye, der slutter med Saddam Husseins tilfangetagelse ved udgangen af 2003. Indimellem er der analyser og kradse kommentarer til storpolitiske begivenheder på den globale scene, en hudfletning af de danske politikere, med Bertel Haarder og Brian Mikkelsen som yndlingsofre, men fx også en afdækning af det moralske engagement i Lars von Triers film Dogville. I det lange indledende essay trækker Carsten Jensen de store linjer og ser nutidens ideologiske sammenbrud som en følge af 1864 og grundtvigianismen. Carsten Jensens mange læsere vil ikke blive skuffede. Det er skarpe og originale analyser af samtiden, skrevet med sproglig nerve og spændstighed, og med evnen til at indtage originale synsvinkler og køre argumentationen helt igennem uden plads til sentimentale hensyn