Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Krøgh

Kort om bogen

At bier er et fascinerende bekendtskab, bliver man bekræftet i af denne bog, som beskæftiger sig med bier i bred forstand. For læsere, der er naturinteresserede i almindelighed og for biinteresserede i særdeleshed

Beskrivelse

De 4 forfattere er amerikanske og engelske forskere, og i populærvidenskabelig form kommer de hele vejen omkring bier: evolution og udvikling, anatomi og biologi, samfund og adfærd, bier og mennesker, biavl, biarter og biernes udfordringer. Der er masser af viden i bogen, hvad enten man er interesseret i biernes biologi eller i biernes betydning for naturen, men ikke meget nyt hvad angår biavl som sådan. Rigt og alsidigt illustreret. Litteraturliste og hjemmesider, dog kun amerikanske og engelske, og indeks. Til lystlæsning, oplysning og opgaveskrivning

Vurdering

En flot og veltilrettelagt bog, hvor historie, videnskab og formidling spiller sammen på fineste vis. Det er næppe en bog, man læser fra ende til anden, men en, hvor man lystlæser lidt hist og lidt pist, og hvor man undervejs bliver både underholdt og meget klogere

Andre bøger om samme emne

Der er stor interesse for bier i øjeblikket, og denne bog er den fjerde alene i år. Tidligere på året har vi fået lærebøgerne Den nye biavler og Bier i baghaven samt den causerende Humlen ved det hele. Derudover har vi en del andre bøger om biernes natur og især om biavl