Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Møller

Kort om bogen

Inspirerende og detaljerede beskrivelser af den specielle form for lystfiskeri ved kysterne, som foregår efter havørreder med kunst-fluer som agn. For voksne lystfiskere

Beskrivelse

Lystfiskeri efter ørreder ved kysterne foregik i mange år med spindere i linens ende. Imens blev de bundne fluer brugt i vandløb. Men i stigende grad anvendes fluerne nu også ved kystfiskeri. Forfatteren gennemgår udstyret og metoderne. Da fluelinernes kortere radius gør det ekstra vigtig at kunne regne ud, hvor fiskene står, så beskrives her grundigt, hvor man finder fiskene i forhold til årstiden, tid på døgnet, vejret, vanddybderne, strømme, læ og naturligt forekommende fødeemner. I et særligt kapitel beskrives 20 af Danmarks bedste lystfiskervande. Forfatteren er uddannet fiskeribiolog

Vurdering

Bogen er illustreret med instruktive tegninger og mange farvefotos af fisk, lystfiskere, udstyr og kystlandskaber. Trods mange detaljer er fremstillingen formuleret nem forståeligt, og billederne er godt fotograferet og giver lyst til at komme ud til kysterne for at fiske, eller bare gå en tur derude

Andre bøger om samme emne

Der er ikke andre bøger specielt om fluefiskeri ved kysten, men i flere mere brede lysfiskerbøger er der kapitler om emnet, bl.a. samme forfatters Fluefiskerens grundbog og endnu mere generelle bøger som fx Politikens lystfiskerbog