E-biblioteket er dit digitale bibliotek med elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger og andre netmedier, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Du kan bruge e-biblioteket alle steder, bare du har internet-adgang.
En del af netmedierne kræver, at du logger ind. Dette betyder, at du skal være bosat i Stevns Kommune og være indmeldt som låner på et af bibliotekerne i kommunen.