Regler for lån

Låneregler og gebyrer.

Lån

Lånetiden er normalt 28 dage. Visse materialer kan have kortere lånetid.

Du har mulighed for at printe en kvittering hvor du kan se hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres.

Ansvar

Du hæfter for det, der bliver lånt på dit kort. Er du under 18, hæfter din økonomisk ansvarlige for det du låner.

Bibliotekets cd'er, dvd’er og playstationspil benyttes på eget ansvar.

Biblioteket påtager sig ikke noget erstatningsansvar ved eventuelle skader på dit afspilnings- eller it-udstyr.

Forlængelse af lånetid

Du kan forny dine lån, hvis materialet ikke er bestilt af en anden låner. Du kan dog højst forny det samme lån 2 gange.

Lånetiden på lynlån kan ikke forlænges.

Du kan forny via appen Biblioteket, eller ved at logge dig ind på bibliotekets hjemmeside, bruge vores selvbetjeningsmaskiner eller henvende dig til personalet i den betjente åbningstid, også gerne telefonisk.

Aflevering

Lånt materiale skal afleveres senest sidste afleveringsdag - så er det gratis at låne.

Du har mulighed for at printe en afleveringskvittering.

Gebyrer

Hvis du overskrider lånetiden, skal du betale et gebyr - også selv om du endnu ikke har fået en hjemkaldelse.

Her kan du se vores gebyrtakster.

Erstatning

Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal du betale bibliotekets genanskaffelsespris.
Obs! På grund af ophavsretslicenser er erstatningsprisen på dvd, cd-rom og playstationspil en del højere end prisen i detailhandelen.

Biblioteket kan kræve et flerbindsværk erstattet i sin helhed, selvom kun et enkelt bind er beskadiget eller bortkommet. 

Hvis et materiale dukker op efter du har erstattet det, og du afleverer det i ubeskadiget stand, kan du inden for 3 mdr. efter erstatningsdatoen få erstatningsbeløbet udbetalt. Gebyret tilbagebetales ikke.

Udelukkelse fra at låne

Du kan efter bibliotekets skøn blive udelukket fra at låne, hvis du i gentagne tilfælde enten ikke afleverer lånte materialer eller afleverer det lånte i beskadiget stand.

Du kan også blive udelukket, hvis du skylder 200 kr. eller derover i gebyrer på grund af for sent afleveret materiale. Så snart mellemværendet med biblioteket er afviklet, og det er registreret i bibliotekssystemet, vil du igen kunne låne.

Du vil få et skriftligt varsel 10 dage før du bliver udelukket.