Stevnsposen

Aktiv fritid

Bæredygtige muleposer til bøgerne

Et fællesskab af frivillige syr BÆREDYGTIGE muleposer til biblioteksbøgerne.

""

Det hele startede med, at vi af hensyn til miljøet gerne ville afskaffe plasticposerne på biblioteket. 

I forlængelse af denne tanke opstod tanken om at samle en gruppe frivillige om at sy muleposer af genbrugs-/restestof. På denne måde ville vi ikke bare gavne miljøet - men også skabe rammerne for et fællesskab om en lidt anderledes aktivitet.

Projektet er nu en realitet. Vi har fået en god flok frivillige, som mødes hver torsdag og syr - og vi har god kontakt med butikker/virksomheder om materialer mm, og får donationer fra borgere i lokalsamfundet.

Vi har fået nogle brugte symaskiner. De er blevet repareret/serviceret af Grønt Værksted Stevns, som holder til på Hårlev Bibliotek.

Vi mødes hver torsdag: 

  • På Store Heddinge Bibliotek kl. 9-12
  • På Hårlev Bibliotek (Kulturstuen i Mødestedet) kl. 13-16

Vil du gerne være med til at lave Stevnsposer? Du behøver ikke at kunne sy, der er også andre typer opgaver i at lave dem.

Eller ønsker du at donere stof?

-så kontakt os fex på facebook eller på mail: bibliotek@stevns.dk.

Følg Stevnsposens facebookgruppe her: Stevnsposen på facebook

Projektet understøtter disse af FNs 17 verdensmål:

  • 3, Sundhed og trivsel
  • 12, Ansvarligt forbrug og produktion
  • 14, Livet i havet

Læs mere om FNs 17 verdensmål