Kildekritik

Kildekritik

Forløb om informationssøgning og kildekritik til skoleklasser mm.

""

Forløbsbeskrivelse:

Stevns Bibliotekerne tilbyder et GRATIS, legende læringsforløb med fokus på informationssøgning og kildekritik. Forløbet kan fx bruges til at kickstarte en emne- eller projektopgave, ligesom det også understøtter et arbejde med det tværgående tema "It og medier".

Gennem inspirerende og legende greb tilegner eleverne sig konkrete redskaber og en kildekritisk indstilling til informationssøgning. Vi vil også undervejs i forløbet komme ind på Fake News, afsender-/modtagerforhold samt webetik gennem inddragelse af elevernes digitale vaner og viden.

Desuden får eleverne et indblik i, hvad man kan bruge biblioteket og børnebibliotekaren til, ligesom der kan afsættes ekstra tid til oprettelse af lånerkort, lån af bøger mv. 

Målgruppe:

4.-6. klasse.

Varighed:

2 timer.

Fag:

Dansk, historie, emne-/projektopgaver samt det tværgående emne "It og medier".

Fælles Mål:

Forløbet på biblioteket understøtter et arbejde med det tværgående tema "It og medier", herunder eksempelvis i forbindelse med emne- og projektopgaver, hvor elevernes selvstændige informationssøgning finder sted i praksis.

Gennem leg og refleksion arbejder eleverne aktivt med flere elevpositioner i det tværgående tema "It og medier":

 • Eleven som kritisk undersøger, herunder det at
  - tilegne sig kompetencer i at identificere sit behov for information
  - sortere, vælge og redigere information til bestemte formål
  - benytte målrettede strategier til søgning, analyse og vurdering af information på kildekritisk vis.   
 • Eleven som analyserende modtager, herunder det at vurdere afsender- og modtagerintentioner. Eleverne skal opnå bevidsthed om, at de selv, ligesom alle andre, er genstand for påvirkning.
 • Eleven som ansvarlig deltager. Eleverne skal tilegne sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster.

Desuden understøtter det samlede forløb et arbejde med konkrete Fælles Mål i dansk og historie:

Dansk (Kompetenceområde Kommunikation)

Færdigheds- og vidensmål, It og kommunikation:

 • Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet (efter 4. klasse),
 • Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet (efter 6. klasse). 

Historie efter 4. klasse (Kompetenceområde Kildearbejde)

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber.

Praktisk:

Forløbet kan bookes hele året gennem kontakt til børnebibliotekar Ziska Lørup: ziskalor@stevns.dk.

Om lærerens rolle:

Vi sætter pris på, at du som lærer bidrager aktivt under besøget på biblioteket. Du må også gerne ved bookingen af et forløb meddele, om I fx er i gang med en projektopgave, et forløb om Fake News eller andet. Du må desuden meget gerne i selve forløbet byde ind med koblinger til noget, eleverne har været/skal i gang med, så forløbet på bedst mulige vis kan relateres til elevernes dagligdag.

Vi glæder os til at se jer.