Læsebånd

Læsebånd - tilbud til skolerne

Bogklub i forbindelse med Læsebånd, eller blot for at fremme læselysten.

""

Bogklub

Grupper af elever, i den samme klasse, skal læse den samme bog og efterfølgende have samtale om bogen. 

Det kan fx være i forbindelse med læsebånd, eller hvis man ønsker fremme læselysten.

Når biblioteket ved hvilket klassetrin som skal deltage i bogklubben, går Ziska, bibliotekar, i gang med at finde bøger de bøger som klassen skal præsenteres for. De indgår i den booktalk som Ziska holder for klasserne, og ud fra dem skal eleverne vælge den bog de vil læse i læseklubben.

Bogklubben må ikke være på flere end 5, og som hjælp til samtalen som skal haves når alle har læst bogen, får man samtalekort med spørgsmål og sætninger som ”Denne bog fik mig til at føle…”. 

Fordelen med samtalekortene er at alle får sagt noget ,og at man kommer til at tale om ting, som man ellers ikke vil have talt om.

Perioden med bogklub eller læsebånd kan indledes eller afsluttes med et besøg af forfatteren til en af de bøger eleverne har kunnet vælge imellem. Derefter sker læsningen på skolen, her er det op til den enkelte skole at beslutte hvor lang tid der skal læses, hvor ofte og hvor.

Bøgerne til booktalk kan med fordel udvælges af bibliotekaren og plc i fællesskab for bedre at ramme den enkelte klasses interesser og læseevne. Bøgerne udvælges så der er noget både for den glade bogorm og den læsesvage.

Forhistorie

En kold dag i april 2019 tog Ziska Szemes Lørup fra Stevns Bibliotekerne og Jane Lundberg fra Store Heddinge skole af sted til Vejle, til et opstartsmøde om et projekt om Læsebånd.

Hjemme på Stevns igen, gik Jane og Ziska i gang med at planlægge deres fælles Læsebåndsaktivitet.  Sammen med skolens plc, Jette Boulund og anden læsevejleder Christina Køncke Kofod, blev man hurtigt enige om at det skulle være et forløb som skulle fokusere på læselyst og læseglæde. Det skulle også være et forløb som nemt kunne gentages.

De besluttede, at læsebåndet skulle have titlen “Bogklub”. Grupper af elever skulle læse den samme bog og efterfølgende have samtale om bogen. Ziska og Jette udvalgte bøgerne. To 6. klasser deltog, og de skulle skiftes til at læse elektroniske og fysiske bøger. Ziska lavede en booktalk for 6. klasserne.

Perioden med læsebånd og bogklubber blev startet med et forfatterbesøg for 6. og 5.klasserne.  Det var Benni Bødker, som kom ud og fortalte om sit forfatterskab og sine bøger - med det resultat at samtlige af hans titler blev udlånt, både på biblioteket og på skolens plc.

Grupperne måtte ikke være på flere end 5, og som hjælp til samtalen brugte man samtalekort med sætninger som ”Denne bog fik mig at føle…”.  Børnene var alle glade for samtalekortene, de synes, at det var sjovt, alle fik sagt noget, og de kom til at tale om ting, de ellers ikke ville have talt om.

Lærerens tilbagemelding var, at de oplevede, at flere elever talte om det de læste, og det gav andre elever lyst til at læse samme bog. Til skole-/hjemsamtalerne fortalte nogle forældre uopfordret, at det var nemmere at få deres børn til at læse hjemme.

Samarbejdet er fortsat siden da, hvor vi laver det samme forløb for 6. klasserne med booktalk, forfatterbesøg og bogklub.