4. klasse - Forestilling og kroppen som fortæller

Illustration - Forestilling og kroppen som fortæller

4. klasse - Forestilling og kroppen som fortæller

Børnene skal arbejde med kroppen, bruge fantasien og forestillingsevnen - og de skal se et professionelt opsat teaterstykke med scenografi, lyd og lys og de skal opleve professionelle skuespillere. Forløbet ligger inden for danskfaget.

Teateroplevelser styrker børns fantasi, indlevelsesevne og koncentration. Teater er en sanselig oplevelse, hvor børnene er i samme lokale som den udøvende kunstner. De kan ikke bare swipe væk fra det de oplever. Teatret giver læring om menneskers følelsesliv og den verden, der omgiver os. Alle mennesker har brug for at spejle sig i historier om mennesker som ligner os selv, eller som formår at gøre noget, som vi umiddelbart tror ligger langt fra vores egen verden. Kun ved at spejle hinanden bliver vores verden større. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at alle børn på Stevns oplever det bedste teater fra hele Danmark - teater som er produceret til og i øjenhøjde med børn.  

Teaterøvelser og dramaarbejde skaber bevidsthed om kropssprog og stemmebrug. I dette forløb ønsker vi at sætte fokus på, hvordan man med enkle greb kan arbejde med krop og stemme i fremlæggelser og i det hele taget. Vi ønsker at sætte fokus på, hvad det er børnene signalerer til hinanden i hverdagen og hvorfor. Forløbet er struktureret på den måde, at teateroplevelsen danner udgangspunkt for dramaworkshoppen. Eleverne skal f.eks. arbejde med øvelser som er inspirereret af forestillingens univers. Dramaworkshoppen består af enkelte øvelser, som læreren og børnene selv vil kunne videreføre i dansktimerne, hvis der opstår interesse for det i klassen.   

Forløbet er blevet til på baggrund af et ønske om professionelt børneteater på skoleskemaet og et ønske om at arbejde kvalificeret med krop og stemme i dansk.   

Forløbet udbydes som et obligatorisk forløb til alle 4. klasser i Stevns Kommunes folkeskoler og som et tilbud til alle kommunens friskoler. 

God fornøjelse fra udviklingsgruppen!

Louise Dahl Pedersen (Store Heddinge Skole), Jeannette Struski (Hotherskolen), Rikke Mattsson (Strøbyskolen) og Stevns Teaterforening  

Hent manualen til forløbet nedenfor.