5. klasse - Fra kridthav til kalkoverdrev

Illustration - Fra kridthav til kalkoverdrev

5. klasse - Fra kridthav til kalkoverdrev

Spor i klinten fortæller om dengang området omkring Stevns Klint var dækket af dybt, dybt hav, og om en katastrofe, der for 66 millioner år siden udslettede massevis af dyre- og plantearter.

Langs Stevns Klint skal børnene finde spor af liv fra dengang, og oven på klinten, hvor der er kalkoverdrev, skal de opleve det det dyre- og planteliv, som vi kan finde i dag - og lære om, hvordan vi kan passe rigtig godt på det. Forløbet ligger inden for faget natur/teknik.

Med faglige workshops ønsker Stevns Naturcenter og naturfagslærerne fra udviklings-gruppen, at eleverne opnår viden om det unikke ved Stevns’ natur. Eleverne skal gen-nem egne oplevelser, undersøgelser og iagttagelser udvikle deres kendskab til Stevns’ natur. De skal forstå sammenhængen mellem økosystemet i kridthavet i tiden omkring den sidste masseuddøen og det økosystem, som i dag findes ved Stevns Klint.

Forløbet STEVNS KLINT - FRA KRIDTHAV TIL KALKOVERDREV udbydes som et obligatorisk forløb til alle 5. klasser i Stevns Kommunes folkeskoler og som et tilbud til alle 5. klasser på friskoler i kommunen. Forløbet og transporten er, som en del af Den kulturelle rygsæk, gratis for skolerne og Den kulturelle rygsæk står for at booke og koordinere transport i forbindelse med forløbet. Friskoler skal selv organisere og betale transport. 

God fornøjelse fra udviklingsgruppen!

 

Camilla Johannesen (Store Heddinge Skole), Susie Nissen (Hotherskolen), Morten Pedersen (Strøbyskolen) og Stevns Naturcenter.  

Hent manualen til forløbet nedenfor.