Formidlingskuffert til børnehaver

Børnehaver kan låne formidlingskuffert om kroppen

Med baggrund i 'Forskningens døgn' er der lavet en formidlingskuffert, som Stevns-børnehaverne kan låne på deres lokale bibliotek her på Stevns. Hvert af de 3 biblioteker har en kuffert.

Kufferten indeholder tre temaer med aktiviteter.

Indholdet præsenteres af maskotten Milo, der sammen med sin lille nysgerrige ven dronen Duno stiller spørgsmål og søger nye videnskabelige svar. De to vil tage børnene med på en rejse ind i naturvidenskabens verden.

Børnene følger den lille drone Duno på en rejse ind i kroppen, hvor de skal undersøge, undres og være nysgerrige. Rejsen kan starte via øret, munden eller navlen, og undervejs bliver børnene klogere på deres gener, bakterier og anatomi. Aktiviteterne lægger op til, at børnene indsamler data, eksempelvis hvilken øjenfarve man arver, og hvilke gener for øjenfarve man kan have liggende skjult, hvor hurtigt bakteriekolonier kan gro på en børnehavestue, eller hvor lang tid der går fra man har spist rødbeder, til man kan se den røde farve i toilettet.

Børnene skal forske i de tre emner og opsamle data med udgangspunkt i sig selv og kammeraterne i børnehaven eller familien derhjemme, og kan efterfølgende ræsonnere og forklare deres observationer. Måske leder deres resultater til ny undren, som kan føre til nye spørgsmål og nye undersøgelser.

Børnehaveprogrammet understøtter læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener”, men arbejder også på tværs af øvrige læreplanstemaer så som ”Krop og bevægelse” og ”Sproglig udvikling”. Programmets aktiviteter bygger på den kropslige erfaring, for derigennem at øge børnenes læring om kroppen og naturvidenskab som kundskabsområde. Sproget kommer i spil i den naturvidenskabelige tilgang, hvor børnene lærer at ræsonnere, forklare og udtrykke sig.

Børnehaveprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Centralbibliotekernes Børne- og Ungetovholdernetværk og Forskningens Døgn.

Materialer