Sprogstimulering

Forløb for børnehavebørn - et samarbejde mellem Stevns Musikskole og Stevns Bibliotekerne.

Områdelederen beslutter i samråd med bibliotekslederen, hvilken institution der står for tur til at få besøg af sprogstimulerings-teamet med et forløb over 8 gange.

Når Lisbeth, biblioteksassistent, har aftalt nærmere med institutionen om, hvordan det skal foregå hos netop dem, så beslutter institutionen, hvilke 8 børn de vil give tilbuddet til - dem, som skønnes at få mest gavn af det. Herefter bliver børnenes forældre spurgt, om de er intereserede i, at barnet kommer med til forløbet.

Lisbeth medbringer nogle nøje udvalgte billedbøger - med illustrationer, hvor der er rigtig mange ting man kan snakke om. Undervejs mens hun læser højt stiller hun spørgsmål til billederne - og opmuntrer også de mere stille børn til at svare. Det giver dem mere selvtillid og hjælper dem til at turde deltage i snakken næste gang.

Efter højtlæsning og snak kommer musikpædagog Agnes på banen. Hun synger nogle sange med børnene, som fremmer forståelse af begreber og aktiverer børnene fysisk. Hun slutter af med noget let yoga/afslapning til lyden af shantyklokken. Så børnene er helt rolige, når dagens program er slut.

Dette projekt foregår i et samarbejde mellem Stevns Musikskole og Stevns Bibliotekerne. 
Det er som sagt institutionen der beslutter, hvilke børn der skal have tilbuddet. 
Dette er altså ikke noget, man kan tilmelde sig.