Vær med

20.04.23
Nogle af processerne kan du stadig nå at være med i. Læs mere på denne side.

Der er forskellige muligheder for at være involveret i huset og udearealerne omkring Hårlev Bibliotek. 

Selve børnebiblioteket: de involverende processer er afsluttede (marts 2023).

Den øvrige del af huset: de faste brugergrupper i huset inviteres til dialogmøder om brug, lokaler og ombygning. (1. og 2. kvartal 2023) 

Voksenudlånet bliver påvirket under ombygningen. Du kan holde dig orienteret i biblioteket, hvor vi sørger for information, når vi nærmer os. 

Udearealerne: Vi inviterer til forskellige dialog- og aktivitetsmøder for udearealerne i 3. og 4. kvartal 2023. Det bliver annonceret i lokalpressen og på vores Facebookside.