""

Geografifaget

Adgang
Adgang med bibliotekslogin
understøtter geografiundervisningen i folkeskolen og skal inspirere med helt nye vinkler, udfordre det kendte og være lettilgængelig.

Om Geografifaget

Geografifaget er opdelt i emner som for eksempel 'Vejr og klima', 'Globalisering' og 'Levevilkår'.

Ved hver artikel er links til medier og mere viden på nettet.

Alle artikler findes i en let og en svær udgave, og der er mulighed for at få testen læst højt.

Målgruppe

Elever i 7.-9. klasse, voksne med interesse for området.

Hvad kan jeg bruge Geografifaget til?

Du kan få nye vinkler på det du allerede ved, og i det hele taget blive klogere på geografi.